Pozostałe

Dobruška 24.09.2011 r. (fot. H.Skórnicki) 

 

          Wisła 3-4.07.2010 r. (fot. H.Skórnicki)      

           

Dobruska 26.09.2009 r. (fot. H.Skórnicki)