Get Adobe Flash player

Historia

 

Początki działalności Orkiestry Dętej w Miejskiej Górce siegają początku lat dwudziestych ubiegłego stulecia, kiedy to lokalni muzycy często spotykali się

w miejskogóreckiej restauracji "Pod Giełdą" gdzie dochodziło do wspólnego muzykowania.

Zespół szybko zdobywał sympatię mieszkańców. W ciągu pierwszych lat orkiestra, składająca się w większości z dojrzałych muzyków, włączyła się do życia kulturalnego miasta, występując nie tylko w Miejskiej Górce, ale i w całym powiecie rawickim.

W 1930 roku orkiestra znacznie się rozrosła.

Z chwilą wybuchu II wojny światowej zespół rozpadł się, lecz po jej zakończeniu orkiestra znów rozpoczęła swoją działalność. W 1946 roku orkiestrą zainteresowała się Cukrownia. Od 1975 roku nastąpiło pewne osłabienie działalności Orkiestry. Było to głównie spowodowane "zestarzeniem" się trzonu zespołu, który stanowili muzycy pamiętający czasy jej powstania. Nie było chętnej do grania młodzieży, a wyszkoleni już muzycy "uciekali w świat". Sytuacja zmieniła się od 1978 roku. Nowo powołany wówczas dyrektor Cukrowni "Miejska Górka" podjął się trudnego zadania, jakim było reaktywowanie orkiestry. Reaktywowanie zespołu zaczęto od zakupu nowych instrumentów muzycznych. Przeprowadzono również rekrutację wśród młodzieży szkolnej miejscowej Zbiorczej Szkoły Gminnej w Miejskiej Górce. W ten sposób powstał czterdziestoosobowy zespół orkiestry dętej Ochotniczej Straży Pożarnej Cukrowni "Miejska Górka".
Od marca 1979 roku rozpoczęto zajęcia lekcyjne, pozyskując młodzież szkolną, która miała zastąpić wykruszających się seniorów. Akcja, która polegała na werbowaniu i szkoleniu sporej grupy młodzieży, przebiegała sprawnie. Zespół rósł w siłę i stawał się coraz bardziej doświadczony.

 
W latach osiemdziesiątych orkiestra posiadała już spory repertuar, który wykonywała na wysokim poziomie. W tym czasie, dzięki napływowi młodzieży szkolnej, orkiestra liczyła 47 osób.
W 2001 roku orkiestra po raz pierwszy w swojej historii nagrała płytę CD z kilkoma utworami, której celem było zareklamowanie zespołu.


Choć trudno w dzisiejszych czasach w tak małej miejscowości o nabór nowych muzyków, to jednak z roku na rok zespół się odmładza. Przyczyną, a zarazem sukcesem jest duże zaangażowanie zarządu orkiestry w rozwój zespołu, jak też tradycja rodzinnego muzykowania.


Zapewnieniem nieprzerwanej działalności Orkiestry jest stała troska Zarządu Orkiestry o ciągły nabór i szkolenie nowych kandydatów. W tym zakresie współpracuje on z dyrekcjami szkół w Miejskiej Górce. Pomostem wspólnej pracy są imprezy organizowane przez szkołę, w których uczestniczy orkiestra, co daje możliwość zainteresowania się młodzieży szkolnej tą formą aktywności muzycznej. Kandydaci po kilku latach nauki gry na dowolnie wybranym instrumencie (instrument zapewnia orkiestra), stają się czynnymi muzykami zespołu. Rocznie szkoli się około 10 uczniów. Zajęcia te odbywają się pod opieką instruktorów z odpowiednim przygotowaniem muzycznym, będących wychowankami tejże orkiestry.
 
Z końcem roku 2018, po 37 latach pracę w orkiestrze zakończył dyrygent i kapelmistrz Franciszek Gołaś.

Stowarzyszenie zrzesza w tej chwili 35 członków.
 
Pamiątkowe zdjęcie z 80-lecia działalności Orkiestry - rok 2004
 
 
 
 
Pamiątkowe zdjęcie z 90-lecia działalności Orkiestry - rok 2014
 
 
Orkiestra rok 2018
 
Pamiątkowe zdjęcie z 95-lecia działalności Orkiestry - rok 2019