Get Adobe Flash player

Szkółka Muzyczna

 
 

NABÓR DO ORKIESTRY

 
 
"Orkiestra Dęta Miejska Górka"
prowadzi szkółkę muzyczną dla wszystkich,
którzy chcą podjąć naukę gry na instrumentach.
 
Zajęcia prowadzone są z następujących specjalności:
flet, trąbka, klarnet, saksofon, puzon,
sakshorn tenorowy, waltornia, tuba,
instrumenty perkusyjne.
 

 

Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcą nauczyć się grać oraz tych,

którzy już potrafią grać

do wstąpienia w szeregi Stowarzyszenia

Orkiestra Dęta  w Miejskiej Górce – oferujemy:

 

- całkowicie bezpłatne lekcje gry na instrumentach dętych drewnianych i blaszanych,

  prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów,

- miłą i przyjazną formę spędzania wolnego czasu,

- możliwość odnalezienia w sobie nowej pasji.

 
O przyjęciu danej osoby do orkiestry decyduje przesłuchanie obejmujące:
- wykonanie piosenki
- sprawdzenie poczucia rytmu (klaskanie rytmu)
- sprawdzenie słuchu (powtarzanie dźwięków głosem)
 
 
Ważnymi czynnikami mającymi wpływ na przyjęcie do grona uczniów są:
- akltualna dostępność instrumentu danej specjalności 
(orkiestra może zaproponować inny instrument)
- wolne miejsce u instruktora
 
Zajęcia prowadzą wykwalifikowani muzycy:
 
 
Rafał  G U B A Ń S K I  - klarnet, saksofon (II KAPELMISTRZ)
absolwent Akademii Muzycznej
im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu
w klasie klarnetu prof. Zdzisława Nowaka,
nauczyciel Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Jarocinie
 
Michał  P A R Y Ż A K  - flet 
student Akademii Muzycznej
im. K. Lipińskiego we Wrocławiu,
nauczyciel klasy fletu Zespołu Szkół Muzycznych w Legnicy
 
Hubert S K Ó R N I C K I  - tuba, tenor, trąbka (II KAPELMISTRZ)

absolwent Akademii Muzycznej

im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Muzyk Orkiestry Reprezentacyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu

 
Sławomir W O J T Y C Z K A - puzon
muzyk Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Miejska Górka
wychowanek zespołu

 



Zajęcia odbywają się BEZPŁATNIE w każdy piątek
w siedzibie orkiestry w Ośrodku Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej
w Miejskiej Górce w godzinach od 1530 do 1800.

Gra na instrumencie to nie tylko mile spędzony czas
ale także propagowanie szeroko rozumianej kultury muzycznej naszego regionu
oraz doskonały rozwój intelektualny dla każdego z nas.

ZAPRASZAMY DO WSTĄPIENIA W SZEREGI NASZEJ ORKIESTRY
 

UCZNIOWIE:

 
Zuzanna Barteczka - flet

Patrycja Pernak – waltornia

Franciszek Garbaliński - trąbka

Jan Garbaliński - trąbka

Stanisław Garbaliński - klarnet

Rozalia Samól – trąbka

Oliwia Andrzejewska - saksofon

Kamila Paluszkiewicz - klarnet

Martyna Paluszkiewicz - trąbka

Katarzyna Skrzypek - trąbka

Zosia Niewiadomska - flet

Bartosz Niewiadomski - trąbka

Grzegorz Skórnicki - trąbka

Małgorzata Skórnicka - flet

Weronika Grześkowiak - klarnet

Konrad Jankowiak - puzon